Bookmark and Share    
 
 

Seneste

Generalforsamlingsstævne 2017

Nyere danske sange

Korstævne på Musikskolen i Sønderborg
med Susanne Heigold.
 
Lørdag den 28. januar 2017
 
Se indbydelsen her

Velkommen til tre nye kor

Det er en stor fornøjelse at byde velkommen til tre kor, som pr. 1. januar 2014 har meldt sig ind i Danske Folkekor og dermed Grænsekorene.

Velkommen til Kværs Familiekor under ledelse af Ann Helene Nissen. Koret er et blandet kor med 21 sangere.
Velkommen til Sønderjysk Kor under ledelse af Lone Skovgaard. Koret hører hjemme i Haderslev, der er 45 sangere.
Velkommen til Damekoret EKKO under ledelse af Bodil Gormsen. Koret hører hjemme i Aabenraa og er et damekor med 29 sangere.

Hvem er vi?

Grænsekorene er en sammenslutning af 690 sangere i Sønderjylland.
De fleste synger i et af de 19 medlemskor.

Grænsekorene er en kreds i korsammenslutningen Danske Folkekor.
 
 
Følg Grænsekorene på Facebook

Arrangementer

Grænsekorene arrangerer hvert år stævner og kurser for kormedlemmer og korledere. Arrangementerne afholdes forskellige steder i området, og stævne- og kursusledere er erfarne og dygtige korpersoner fra hele landet.

I forbindelse med den årlige generalforsamling i februar måned afholdes også korstævne. Arrangementet går på skift mellem medlemskorene.