Bookmark and Share    
 

Nordals Koret

Blandet kor, voksne - 31 medlemmer

 
 
Dirigent
Sebastian Clasen
 
Øvested
Musikkens Hus
Skolevej, Havnbjerg
6430 Nordborg
 
Torsdag
 
Stiftet i 1959