Bookmark and Share    
 

Efterårsstævner 2023

 Grænsekorenes efterårsstævne
 
Stævnet foregår i Festsalen på:
 
Tinglev skole Hovedgaden 78, 6360 Tinglev den 7. oktober 2023 kl 10 - 16 og i:
 
Christianskirken Sønderborg, Ringgade 102, 6400 Sønderborg den 28. oktober kl 10. - 16. hvor koncerten starter
 
 
Noder findes her
 
Lydfiler findes her
 
Hele nodehæftet udleveret i Tinglev den 7.oktober
 
 
Efterårsstævne for voksenkor med Thomas Lennert
 
Haderslev Stiftkreds inviterer til Voksenkorstævne i Gråsten den 7. oktober 2023
 
Læs mere her

Aktiviteter i efteråret 2023

 
 
Karl Jenkins: Kirke og Kor.
Sir Karl Jenkins er en af de mest populære nulevende komponister.Han er des-værre ikke så kendt her hos os. Vi har derfor i bestyrelsen sat os for at udbrede kendskabet til hans fantastiske musik.
Sir Jenkins fylder 80 år i 2024.
I anledning af hans 70 års fødseldag udgav han en korbog for blandet kor.
Noden indeholder 19 motetter med religiose tekster. Heraf vil vi synge 4 satser. Til dels er det nye bearbejdelser af tidligere værker og tildels er det nye kompositioner. Musikstilen er inspireret af mange genrer, såsom: rock, folkemusik, klassisk musik og kirkemusik. Han blander stilene på sin helt egen måde. Klangbilledet er det vigtige.
 
De fire satser vil blive indstuderet henholdsvis den 7. oktober 2023 i Tinglev og den 28. oktober 2023 i Christianskirken i Sønderborg. Stævnet slutter med en offentlig koncert den 28. oktober kl 16 i Christianskirken.
 
Dirigent til stævnet er organist og korleder ved Christianskirken
Ilona Lobmayer.  Akkompanatør er Stine Möglich. Hør satserne her
 
Stævnepris;
medlemmer af Danske folkekor(Grænsekorene), inkl. nodehefte : 300 kr.
 
Stævnepris for ikke-medlemmer af Danske Folkekor: 350 kr.
 
Nodehæfte og lydfiler udsendes i løbet af august måned.
 

Sidste frist for tilmelding er 1. september 2023.

 
 
 Arrangementet er støttet af Linak og Statens Kunstråd
 
 
 

Fotoet er fra genforeningkoncerten i Nordborg oktober 2021

Lyt med her
 
 

 

Hvem er vi?

Grænsekorene er en sammenslutning af 690 sangere i Sønderjylland.
De fleste synger i et af de 17 medlemskor.

Grænsekorene er en kreds i korsammenslutningen Danske Folkekor.
 
 
Følg Grænsekorene på Facebook

Arrangementer

Grænsekorene arrangerer hvert år stævner og kurser for kormedlemmer og korledere. Arrangementerne afholdes forskellige steder i området, og stævne- og kursusledere er erfarne og dygtige korpersoner fra hele landet.

I forbindelse med den årlige generalforsamling i februar måned afholdes også korstævne. Arrangementet går på skift mellem medlemskorene.