Bookmark and Share    
 

Generalforsamling 2023

Generalforsamling i Grænsekorene blev afholdt den 4. februar kl 12 i Borgersalen , Borgerhuset i Tinglev.
 

Aktiviteter i efteråret 2023

 
 
Karl Jenkins: Kirke og Kor.
Sir Karl Jenkins er en af de mest populære nulevende komponister.Han er des-værre ikke så kendt her hos os. Vi har derfor i bestyrelsen sat os for at udbrede kendskabet til hans fantastiske musik.
Sir Jenkins fylder 80 år i 2024.
I anledning af hans 70 års fødseldag udgav han en korbog for blandet kor.
Noden indeholder 19 motetter med religiose tekster. Heraf vil vi synge 4 satser. Til dels er det nye bearbejdelser af tidligere værker og tildels er det nye kompositioner. Musikstilen er inspireret af mange genrer, såsom: rock, folkemusik, klassisk musik og kirkemusik. Han blander stilene på sin helt egen måde. Klangbilledet er det vigtige.
 
De fire satser vil blive indstuderet henholdsvis den 7. oktober 2023 i Tinglev og den 28. oktober 2023 i Christianskirken i Sønderborg. Stævnet slutter med en offentlig koncert den 28. oktober kl 16 i Christianskirken.
 
Dirigent til stævnet er organist og korleder ved Christianskirken
Ilona Lobmayer.  Akkompanatør er Stine Möglich.
 
Stævnepris;
medlemmer af Danske folkekor(Grænsekorene), inkl. nodehefte : 250kr
ved tilmelding før 1. maj, herefter er prisen 300 kr.
 
Stævnepris for ikke-medlemmer af Danske Folkekor: 350 kr.
 
Nodehæfte og lydfiler udsendes i løbet af august måned.
 

Sidste frist for tilmelding er 1. september 2023.

 
 
 Arrangementet er støttet af Linak og Statens Kunstråd
 
 
 

Fotoet er fra genforeningkoncerten i Nordborg oktober 2021

Lyt med her
 
 

 

Hvem er vi?

Grænsekorene er en sammenslutning af 690 sangere i Sønderjylland.
De fleste synger i et af de 17 medlemskor.

Grænsekorene er en kreds i korsammenslutningen Danske Folkekor.
 
 
Følg Grænsekorene på Facebook

Arrangementer

Grænsekorene arrangerer hvert år stævner og kurser for kormedlemmer og korledere. Arrangementerne afholdes forskellige steder i området, og stævne- og kursusledere er erfarne og dygtige korpersoner fra hele landet.

I forbindelse med den årlige generalforsamling i februar måned afholdes også korstævne. Arrangementet går på skift mellem medlemskorene.