Bookmark and Share    
 

Generalforsamling 2021

 
 
 På grund af Covid 19 er generalforsamlingen flyttet fra lørdag den 6 februar 2021 til lørdag den 25. september.
 
 Sted meddeles senere
 
 Aflysning
 
På grund af coronasituationen er alle arrangementer omkring genforeningen 2020 (koncerter og øvedage) udsat til efteråret 2021.
 
Se kalender for de foreløbige datoforslag.
 
Vi håber på snarligt, at få aftaler med dirigent, solister, musikere, koncert-og øvesteder, kommuner, genforeningssekretariatet, Statens Kunstfond og øvrige sponsorer på plads, så nye tidspunkter kan udmeldes.
 

Hvem er vi?

Grænsekorene er en sammenslutning af 690 sangere i Sønderjylland.
De fleste synger i et af de 18 medlemskor.

Grænsekorene er en kreds i korsammenslutningen Danske Folkekor.
 
 
Følg Grænsekorene på Facebook

Arrangementer

Grænsekorene arrangerer hvert år stævner og kurser for kormedlemmer og korledere. Arrangementerne afholdes forskellige steder i området, og stævne- og kursusledere er erfarne og dygtige korpersoner fra hele landet.

I forbindelse med den årlige generalforsamling i februar måned afholdes også korstævne. Arrangementet går på skift mellem medlemskorene.