Bookmark and Share    
 

Om Grænsekorene

Grænsekorene er en kreds under sammenslutningen Danske Folkekor (DAFO). Kredsen dækker hele Sønderjylland, fra Kongeåen til grænsen til Tyskland.

Danske Folkekor (DAFO)
DAFO er en landsdækkende organisation bestående af 72 amatørkor og 2.300 medlemmer(december 2013).

Organisationens formål er bl.a. "at være en organisation, hvor alle, der holder af sang, kan få mulighed for at udfolde sig på mange niveauer og i mange stilarter, og hvor der gennem afholdelse af kurser, stævner m.m. sættes ind på at give inspiration til både sangere og dirigenter" (vedtægternes § 1.c.).

DAFO inviterer hvert år til fælles stævner og kurser, og hvert femte år afholdes landsstævne for samtlige organisationens medlemmer.

Se www.folkekor.dk.

Grænsekorene
Korene i DAFO er inddelt i seks kredse. Heraf er Grænsekorene den største kreds med 17 medlemskor og ca 600 medlemmer. Korene betaler kontingent til DAFO, som herefter viderebetaler en del af kontingentet til kredsene.

Grænsekorenes formål er:

  • at fremme og støtte interessen for én- og flerstemmig korsang i området
  • at styrke forbindelsen mellem korene ved afholdelse af stævner og kurser
  • at bidrage til, at sangere og korledere kan dygtiggøre sig
  • at animere til og medvirke ved oprettelse af nye kor