Bookmark and Share    
 

Broager Egnskor

Blandet kor, voksne - 35 medlemmer

 
 
Dirigent
Bettina Hellermann Munch

 
Øvested
Sognegården,
Storegade 1.1
6310 Broager
 
Tirsdag 19.30 -21.30
 
Stiftet i 1941