Bookmark and Share    
 

Broager Egnskor

Blandet kor, voksne - 35 medlemmer

 
 
Dirigent
Bettina Hellemann Munch

 
Øvested
Sognegården,
Storegade 1.1
6310 Broager
 
Tirsdag 19.00 -20.50
 
Stiftet i 1941