Bookmark and Share    
 

Skærbæk Egnskor

Blandet kor, voksne - 38 medlemmer

 
 
Dirigent
Tove Tersbøl
 
 
Øvested
Skærbæk Distriktsskole
6780 Skærbæk
 
Onsdag
 
Stiftet i 1982