Bookmark and Share    
 

Damekoret EKKO

Damekor, voksne - 29 medlemmer

 
 
Dirigent
Bodil Gormsen
 
 
Øvested
Høje Kolstrup Skole
Nyløkke 4
6200 Aabenraa
 
Torsdag