Bookmark and Share    
 

Sydals Koret

Blandet kor, voksne - 36 medlemmer

 
 
Dirigenter
Sebastian Clasen
 
 
Øvested
Knøsgård, Hørup
6470 Sydals
 
Tirsdag 19.30 - 21.30
 
Stiftet i 1954