Bookmark and Share    
 Øster Lindet Koret

Blandet kor, voksne - 25 medlemmer

Dirigent og kontaktperson
Ellinor Jensen
 
Hjemmeside: Oesterlindetkoret
 
Øvested
Forsamlingshuset, Terpvej19, Øster Lindet
6630 Rødding
 
Tirsdag kl.: 19.30 - 21.30
 
Stiftet i 1986